Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Podnikanie považujem za úžasnú cestu prekonávania prekážok

Rastislav Chovanec - podnikateľ, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (2014 - 2020)

Rastislav Chovanec bol vo funkcii štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rokoch 2014 - 2020. Po absolvovaní stredoškolského štúdia v roku 1997 v americkom meste Kelso, Washington, navštevoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Študoval na Obchodnej fakulte odbor medzinárodného podnikového manažmentu, kde v roku 2006 ukončil aj doktorandské štúdium. Počas štúdií bol projektovým manažérom na Sekcii priamych zahraničných investícií Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Po ukončení štúdia v roku 2006 zastával funkciu poradcu predsedu vlády pre zahraničné investície na Úrade vlády SR. V roku 2008 sa stal výkonným riaditeľom v Ceptra s. r. o. Po štvorročnej činnosti vo firme začal súkromne podnikať a zároveň nastúpil do funkcie predsedu dozornej rady v spoločnosti SPP - Distribúcia, a. s., najväčším slovenským distribútorom zemného plynu. V rokoch 2012 až 2014 bol opäť poradcom premiéra pre investície. Od roku 2014 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR.

 
Čomu sa venujete?

Podnikaniu. Na ministerstve hospodárstva sme sa venovali príprave balíčkov, ktoré pomáhajú odbúravať zbytočnú byrokraciu pre podnikateľov. Ďalšou našou iniciatívou je odstraňovanie goldplatingu, teda neúmerne zaťažujúcich transpozícií, pri ktorých ideme nad rámec minima vyžadovaného legislatívou EÚ. Tiež bol schválený strategický dokument RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie, ktorý by mal zaviesť novú kultúru do procesu regulácií. Obsahuje sériu nástrojov na zvyšovanie kvality zákonov a odbúranie nadbytočnej regulácie nielen pre podnikateľov, ale aj všetkých občanov. Taktiež máme za cieľ udržať a rozvíjať priaznivé podmienky, ktoré motivujú investorov zakladať a rozširovať centrá podnikových služieb (Business Service Centers) na Slovensku - prispievajú k stabilizovaniu pôsobenia zahraničných spoločností a k zvyšovaniu ich pridanej hodnoty. Rezonujúcou témou, ktorej sa venujeme je aj koncept Smart City (inteligentné mesto), teda podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách.

Neoddeliteľnou súčasťou môjho života je šport. Počas celého roka sa venujem behu a v letných mesiacoch hrám najradšej golf.

 

V čom vám Junior Achievement pomohlo?

Bol som jeden z prvých účastníkov programu Aplikovaná ekonómia, ktorý som absolvoval v rokoch 1995 -1996. Už vtedy som vedel, že sa chcem venovať súkromnému podnikaniu. Program vnímam veľmi pozitívne, pretože vzdeláva generáciu budúcich podnikateľov a som veľmi rád, že môžem byť aj ja jeho súčasťou.

 

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Terajším žiakom odporúčam najmä veľa čítať, aby mali všeobecný prehľad. Dôležité je aj vzdelávanie v oblastiach, ktoré budú dominovať v budúcnosti, napríklad nové technológie, umelá inteligencia. Netreba sa báť vyskúšať si v praxi svoje nápady.

 

Čo robíte, keď sa vám nedarí ako očakávate, keď strácate vieru v to čo robíte?

Sú situácie, keď projekty nepostupujú, ako by som si predstavoval. Vtedy si treba zanalyzovať, či sme na zlej ceste alebo ide o dočasný neúspech. Ak som presvedčený, že náš plán a postup je správny, treba zabojovať a výsledky sa určite dostavia.