Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Vrátil sa naspäť do Dubnice nad Váhom aby pomohol rodičom v rodinnej firme

Marián Osúch - konateľ Marpex, s.r.o.

Marián vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval 5 rokov v Národnej Banke Slovenska, aby sa v roku 2009 vrátil naspäť do Dubnice nad Váhom a pomohol rodičom v rodinnej firme.

Čomu sa v súčasnosti venujete?

Pracujem ako jeden z konateľov v rodinnej firme Marpex, kde mám na starosti najmä obchod a marketing.

 

V čom vám Junior Achievement pomohlo?

Ja som sa zapojil do vôbec jedného z prvých programov Aplikovanej ekonómie. Určite neboli v tom čase také možnosti, kde sa mohol teenager naučiť resp. vyskúšať si komunikáciu s ľuďmi v rámci tímu, riešenie problémov, ale aj vystupovanie pred dospelými, napr. na študentskom veľtrhu.

 

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Odporučil by som študentom, aby využili maximum možnosti, ktoré im dnešný svet ponúka – či už sú to moderné technológie, ale najmä zahraničné programy/stáže, kde majú možnosť vidieť, zažiť, porovnať a inšpirovať sa novými vecami.

 

Čo robíte, keď sa vám nedarí ako očakávate, keď strácate vieru v to čo robíte?

Snažím sa prísť na iné myšlienky.