Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Iba vzdelaní ľudia dokážu nazrieť za horizont

Ing. Viliam Fedák - výkonný riaditeľ ELCT, s.r.o. a riaditeľ OZ Sapiente

Vyštudoval Podnikovo-hospodársku fakultu v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po skončení vysokej školy pracoval pre veľkého telekomunikačného operátora, najprv v tíme marketingovej podpory ako analytik a neskôr v technickej divízii ako asistent riaditeľa. „Boli to pre mňa úžasné dva roky zbierania skúseností, kedy som dostal príležitosť dozvedieť sa o tom, ako funguje skutočná firma, a ako vyzerá korporátny biznis."

V rokoch 2006 až 2008 pre Slovensko manažoval globálny akademický program Microsoft IT Academy s vyše 100 zapojenými základnými a strednými školami. Súčasťou programu bol vzdelávací projekt „Naučte sa viac“, ktorý umožnil preškolenie v technológiách Microsoftu pre vyše 8600 učiteľov škôl. Ďalšie štyri roky (2009 až 2013) pôsobil ako senior projektový manažér a expert dodávateľa služieb v národných projektoch Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách. Projektov sa zúčastnilo takmer 7000 učiteľov z takmer 3000 škôl z celého Slovenska. Oblasti ďalšieho vzdelávania alebo vzdelávania dospelých, zostal naďalej verný až dodnes.

 
Čomu sa v súčasnosti venujete?

V súčasnosti riadim komerčnú vzdelávaciu firmu pôsobiacu v IT sektore a neziskové občianske združenie. Vďaka tejto kombinácii môžeme aktívne realizovať komerčné aj nekomerčné vzdelávacie aktivity a projekty pre rôzne cieľové skupiny. Aktuálne máme projekty smerujúce k rozvoju celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti IT. V priebehu tohto roka poskytneme zaujímavé, kvalitné a najmä bezplatné školenia pre 360 účastníkov. Ďalší projekt, ktorý realizujeme, sa venuje príprave verejnej stratégie pre prípravu a rozvoj pracovnej sily pre sektor IT v regióne Košíc.

Vychádzam z premisy, že technológie sa stali súčasťou našich životov a vnímam ich nie ako cieľ, ale ako nástroj pre lepší a plnohodnotnejší život. Aby nám v tom naozaj pomohli, musíme sa ich naučiť používať, koexistovať s nimi a prijať ich. Práve to je zmyslom mojej práce – ukázať možnosti technológií a viesť ich používateľov k tomu, aby ich zvládli a ovládli.

 

V čom vám Junior Achievement pomohlo?

Junior Achievement bol v mojom živote v podstate takou výhybkou. Dovtedy som sa veľmi nezaoberal mojim budúcim profesijným zameraním. Vďaka absolvovaniu Aplikovanej ekonómie som si však začal uvedomovať svoje schopnosti, najmä tie osobnostné, manažérske a líderské. Zároveň to bol môj prvý kontakt so svetom biznisu a podnikania. Zistil som teda, že táto oblasť je niečo, čo ma láka, a kde by som sa chcel uplatniť. Junior Achievement mal pre mňa aj veľký osobný význam - spoznal som výborných a jedinečných ľudí, s ktorými sme ešte aj teraz v kontakte, a ktorí sú stále pre mňa inšpiráciou.

Junior Achievement mi neumožnil len absolvovať Aplikovanú ekonómiu, ale dostal som príležitosť rozbehnúť prvú absolventskú organizáciu – alumni JA Slovensko. Dobrovoľnícke roky s alumni mi dali priestor na sebarealizáciu, opäť ma posunuli, a na dôvažok, umocnili môj vnútorný pocit, že je dôležité odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.

 

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Určite je dôležité spoznať samého seba a uvedomiť si svoju zodpovednosť za seba a za svet okolo. Nech sú otvorení novým možnostiam, nech sa z každej situácie učia a zbierajú skúsenosti, aby sa vzdelávali a osobnostne rástli. Lebo iba vzdelaní ľudia dokážu nazrieť za horizont. Z osobnej skúsenosti viem, že inokedy, ako počas štúdia nebudú mať toľko možností a priestoru vzdelávať sa, preto nech to určite čo najviac využijú.

 

Čo robíte, keď sa vám nedarí ako očakávate, keď strácate vieru v to čo robíte?

Naučil som sa, že život prináša neustálu zmenu. Vychádzam z poznania, že aj keď dnes môže byť zamračeno, zajtra vyjde slnko. Snažím sa nestrácať nádej a optimizmus, hoci niekedy, je to veľmi ťažké a náročné zachovať si nadhľad.

 

Business Fun Fact

Počas vysokej školy som absolvoval kariérnu diagnostiku, z ktorej mi vyšlo, mimo iného, že správca väznice a vedúci pošty, sú pre mňa ideálnymi budúcimi zamestnaniami. Tak sa nechám prekvapiť :)