Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


V živote máme mnohé vzostupy a pády

Dominik Hamaj / Rozvoj partnerstiev - SAIDE

Vedie SAIDE - Slovenskú asociáciu pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní, v rámci ktorej prepája školstvo a trh práce. Založil ju s kamarátom ešte keď  boli obaja študenti. Dominikovu agendu tvorí z veľkej časti rozvoj partnerstiev so školami, spoločnosťami, neziskovým sektorom ale aj médiami a ďalšími inštitúciami.

 

V čom vám Junior Achievement pomohlo? 

Pomohlo mi zistiť, aké je to viesť tím ľudí, budovať vzťahy s dodávateľmi a partnermi a v neposlednom rade mi pomohlo rozvíjať môj set mäkkých zručností. JA mi dalo taktiež základnú finančnú gramotnosť, čo považujem za veľmi kľúčové. Na túto gramotnosť sa vo vzdelávacom procese častokrát zabúda a pritom má tak veľký dopad na život jednotlivca a jeho blízkych. Som rád, že mi JA otvorilo obzory v tejto sfére.

 

Čo by ste odporučili terajším žiakom? 

Dnešným žiakom by som odporučil jednak užiť si toto obdobie, ktoré žijú, ale zároveň nezabúdať na svoju budúcnosť a pristupovať k nej strategicky. Mali by získať prehľad o trhu práce, vedieť čo sa bude od nich vyžadovať a začať pracovať na tých zručnostiach a získavať tie vedomosti, ktoré im budú v skorých kariérnych rokoch prínosné. Nemali by zabúdať na to, že keď budú vstupovať na trh práce, tak budú často súperiť o pracovné pozície s absolventmi z celého sveta, nie len zo svojej lokálnej bubliny. Taktiež by som im odporúčal vytvoriť si pozitívny návyk k vzdelávaniu a rozvíjaniu sa. Trh práce, na ktorý vstúpia, bude vyžadovať každých pár rokov trochu iný set zručností a vedomostí a ak budú chcieť zostať relevantní, tak budú musieť na sebe pracovať aj po ukončení formálneho vzdelávania. 

 

Čo robíte, keď sa vám nedarí, keď strácate vieru v to čo robíte? 

V živote máme mnohé vzostupy a pády. Raz sa veľmi zadarí, raz sa niečo veľmi pokazí. Ja sa snažím zachovávať pokoj rovnako v negatívnych situáciách ako aj v tých pozitívnych. Vždy sa radšej riadim raciom ako emóciami, pomáha mi to udržiavať si nad všetkým nadhľad. Nech sa už vyskytne čokoľvek, či už pozitívne alebo negatívne, snažím sa k tomu po psychickej stránke pristupovať rovnako neutrálne, vyhodnotiť situáciu a urobiť najlepšie čo viem s tým čo mám tam kde som. Kľúčom je asi vedieť, akým smerom kráčam a že tým smerom budem kráčať dokedy tam neprídem. Potom som relatívne pokojný aj keď sa zadarí aj keď sa nezadarí.

 

Business Fun Fact

Keď som robil na strednej cold calling do stavebných firiem, ktorým som roznášal letáky do novostavieb, tak si častokrát mysleli, že volajú s nejakou slečnou. :D Môj prvácky hlas asi nebol dostatočne hrubý. :D Každopádne, som rád, že som tento cold-callingový skill získal už vtedy.