Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Jednoducho aj zdanlivo neriešiteľné veci sa s trochou nadšenia dajú zvládnuť

Martin Menšík - marketingový manažér Profesia, s.r.o.

Absolvent Technológie vzdelávania na UKF v Nitre. Už počas strednej školy ho v programe Aplikovaná ekonómia zaujala oblasť ľudských zdrojov. Od skončenia strednej školy sa pohybuje na rozhraní sveta vzdelávania a podnikania. Vyskúšal si podnikanie, motal sa v reklame a PR, spoluvytváral metodické príručky pre učiteľov o podnikavosti. A posledných 8 rokov je spojený so značkou Profesia, kde aktuálne pôsobí ako marketingový manažér.

 
Čomu sa v súčasnosti venujete?

Pôsobím ako marketingový manažér portálu Profesia. Spolu s mojím tímom siedmych skvelých mladých ľudí sa staráme o to, aby Profesia.sk bola najspoľahlivejším zdrojom nových zamestnancov pre každého, kto prácu ponúka. Okrem toho vediem projekt Edujobs.sk, prostredníctvom ktorého chceme do škôl pritiahnuť najkvalitnejších učiteľov a počas leta organizujem Letnú školu ekonómie pre tretiakov na stredných školách.

 

V čom vám Junior Achievement pomohlo?

V roku 1996 nebolo toľko iných možností na vlastný rozvoj, preto Junior Achievement bol taký ostrovček sviežeho vzdelávania s konceptom learning by doing. Pochádzam z Banskej Bystrice a programy JA boli mojím úplne prvým kontaktom s podnikaním a odštartovali môj záujem o ekonomiku a ekonómiu.

 

Čo by ste odporučili terajším žiakom?

Jednoznačne si v škole neklásť otázku, na čo mi toto bude. Súčasný svet sa mení extrémne rýchlo, rovnako, ako požiadavky. Bude to znieť ako klišé, ale akákoľvek vedomosť a zručnosť môže byť v budúcnosti prínosom pre ich uplatniteľnosť v meniacom sa svete. Ako príklad uvediem tieto dva vzorce, ktoré som sa v škole naučil. C2H6O a CH3OH. Jeden z nich spôsobuje stavy veselosti a druhý smrť. V slovenskom názve týchto prvkov je však rozdiel len v jednom písmenku. Toto je napríklad praktické využitie toho, čo sa v škole môžu naučiť. Len by mali v sebe opäť otvoriť túžbu po poznaní.

 

Čo robíte, keď sa vám nedarí ako očakávate, keď strácate vieru v to čo robíte?

Keď som bol na súťaži Mladých lídrov v roku 1996, tak nikto neveril, že chlapec z elektrotechnickej priemyslovky môže v tejto náročnej súťaži uspieť. Nakoniec som ju vyhral. Jednoducho aj zdanlivo neriešiteľné veci sa s trochou nadšenia dajú zvládnuť.

 

Business Fun Fact

V rámci toho, že v práci mám umožnené prednášať študentom, som už prednášal v každom meste Slovenska :)