Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Prvá zákazka v pätnástich

FOTO: Vladimír Kampf / Profit | Petit Press 2016

Zakladatelia a majitelia spoločnosti LIGHTECH

Eduard a Richard Kačíkovci dávali ľuďom svetlo odmalička. V pätnástich dostali prvú zákazku, v osemnástich založili firmu LIGHTECH.

Richard Kačík, absolvent programu JA Firma a spoluzakladateľ firmy LIGHTECH: „Vďaka projektu JA Slovensko som sa naučil prezentovať svoje názory a komunikovať so staršími. Pri obchodných stretnutiach so zákazníkmi si občas spomeniem na stratégie, ktoré sme so spolužiakmi v rámci predmetu vymýšľali, keď sme chceli produkt študentskej spoločnosti presadiť na našom malom školskom trhu. Myslím si, že je to jediný predmet, ktorý v podnikaní stále využívam. A od študentskej firmy to bol už len krôčik k serióznemu podnikaniu v oblasti svetelnej techniky.“ (Profit, 7. september 2016)

Od detstva zbierali výbojkové svietidlá verejného osvetlenia (dnes majú jednu z najväčších zbierok v Európe). Ako malí rozsvietili sídlisko, ktoré bolo desaťročie v tme. V pätnástich sa skúsili opýtať v Siemense, či pre nich nemajú nejakú zákazku – a získali ju.

O pár rokov neskôr (ešte stále boli študentmi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na Hálovej – vtedy ešte Markovej – ulici v Bratislave) sa Siemens stal ich prvým zamestnávateľom. V tom čase tiež založili svoju firmu LIGHTECH.

V školskom roku 1998/99 sa zapojili aj do programu Aplikovaná ekonómia. Richard Kačík sa v roku 1999 dokonca stal víťazom súťaže "Najlepší študent Aplikovanej ekonómie" (neskôr premenovaná na Mladý líder), ktorá je súčasťou programu JA Slovensko. Tvrdia, že to ich naučilo prezentovať svoje názory pred obchodnými partnermi a ďalšie podnikateľské zručnosti.

Pre Siemens pracovali pri rekonštrukcii verejného osvetlenia v Bratislave koncom 90-tych rokov. Osemnásťroční bratia vtedy riadili asi šesťdesiat ľudí. Na základe tejto skúsenosti neskôr vypracovali vôbec prvú štúdiu investičného dlhu v oblasti verejného osvetlenia na Slovensku. Dodnes ju používa každý, kto v SR investuje do verejného osvetlenia.

LIGHTECH nebol (ako sa teraz hovorí) startup. Čiže firma, ktorá vie‚ čo chce, len nevie, ako a za čo. Vďaka vzdelávaniu v podnikateľských zručnostiach Kačíkovci presne vedeli v čom‚ ako‚ a za koľko budú podnikať. Vďaka práci pre Siemens ich zase poznali klienti a nebáli sa zveriť im zákazky, keď začali pracovať pod hlavičkou LIGHTECH.

Aj tak trvalo štyri roky, kým sa firma z detskej izby presťahovala do vlastných priestorov. V tom čase nebolo jasné, či pracujú popri štúdiu na Fakulte informatiky a elektrotechniky STU v Bratislave alebo študujú popri práci v LIGHTECH.

Odvtedy ich spoločnosť realizovala verejné osvetlenie vo vyše dvadsiatke slovenských obcí, aj viacerých historických či verejných budov a priestorov. Eduard Kačík je navyše podpredsedom Slovenskej svetelnotechnickej spoločnosti.